Home

Toolbox Inclusief geeft met veel links naar relevante informatie, antwoord op vragen van werkgevers die streven naar inclusief werkgeverschap. De informatie is algemeen waar het kan en specifiek waar het moet. De aanwijzingen en tips maken het makkelijker om werknemers aan te nemen, te behouden en te laten doorstromen. De focus van de Toolbox is nu de realisatie van de banenafspraak. Naast de eerder genoemde links vindt u informatie over:
Medewerkers met een arbeidsbeperking
Wat betekenen de Participatiewet en Wet Banenafspraak voor u?
De mens achter de doelgroep Banenafspraak
Bestaand werk anders inrichten
De juiste match tussen werk en kandidaat
Subsidies en financiële tegemoetkomingen