Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperking

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit document geeft de hoofdlijnen van de banenafspraak weer en quotumregeling aan en geeft vervolgens antwoord op veelgestelde vragen.