Module 'Draagvlak'

Deze module gaat over het scheppen van draagvlak voor een inclusieve arbeidsorganisatie. Met welke weerstanden kunt u te maken krijgen en hoe overwint u die? In deze module leest u welke instrumenten u hiervoor kunt inzetten.

De pagina's van deze module zijn gebaseerd op de verschillende ‘lagen’ in de organisatie. Die kunnen bij het scheppen van draagvlak voor een inclusieve arbeidsorganisatie van belang zijn. U krijgt door theorie en inzichten begrip van de  mechanismen die hierbij spelen.

Deze module is bedoeld voor projectleiders die vorm geven aan een inclusieve arbeidsorganisatie en het doorvoeren van de banenafspraak. Managers, HR-medewerkers en direct leidinggevenden kunnen onderdelen van deze module gebruiken.