Module 'Strategische personeelsplanning'

In deze module staat wat een strategische personeelsplanning (SPP) is en hoe deze is in te zetten. De planning biedt op de langere termijn veel mogelijkheden om werk te scheppen voor mensen met een beperking.

In combinatie met andere instrumenten en aanpakken is de stap te zetten naar een meer inclusieve arbeidsorganisatie. De uitdaging is om actuele beleidsthema’s, trends en ontwikkelingen in de SPP op te nemen.

Het doorvoeren van de Wet banenafspraak is een zaak van de lange termijn. Eind 2023 moeten de afgesproken aantallen zijn gerealiseerd: de 25.000 extra banen voor mensen met een beperking bij de overheid. Op korte termijn kunnen organisaties diverse instrumenten en aanpakken inzetten, zoals functiecreatie en inclusief herontwerp van werkprocessen (IHW).

De module geeft antwoord op de volgende vragen:

  • wat is strategische personeelsplanning (SPP)?
  • wat is het verschil tussen een meerjarig personeelsplan en strategische personeelsplanning?
  • hoe maak ik gebruik van SPP in mijn organisatie?

Deze module is bedoeld voor projectleiders die verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van de banenafspraak. Managers, HR-medewerkers en direct leidinggevenden kunnen delen van deze module gebruiken bij hun werk.