Leren naar vermogen, het landschap van trainingen en opleidingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

SBCM, het A&O fonds Sociale Werkvoorziening, heeft een verkenning gedaan van het opleidingslandschap voor de doelgroep banenafspraak. Het gaat hierbij om opleidingen die het perspectief op de arbeidsmarkt vergroten in meest brede zin. Van 1-daagse cursussen tot volledige opleidingen, van persoonlijke ontwikkeling tot ontwikkeling binnen de organisatie en op de arbeidsmarkt. In deze bijlage vindt u een overzicht van de belangrijkste opleidingsmogelijkheden.