Verduidelijken cbs/uwv/Belastingdienst m.b.t. verloonde uren

Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de loonaangifte is van groot belang voor de uitvoering van de processen van de Belastingdienst, UWV en CBS. De opgegeven verloonde uren hebben voor u als werkgever gevolgen voor het recht op premiekortingen en het recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV), maar ook voor uw werknemers bij het bepalen van de hoogte en duur van een WW-, ZW-, WIA-of WAO-uitkering.

Let op!

Deze standpunten kunnen tot gevolg hebben dat u meer of minder uren dan voorheen opgeeft.