Over Toolbox Inclusief

Welkom op de digitale Toolbox Inclusief.

Dit veelomvattende instrument biedt praktische informatie voor leidinggevenden, projectleiders, HR-adviseurs en werkbegeleiders. Die realiseren de afspraken over het creëren van functies voor mensen met een arbeidsbeperking, vanwege het sociaal Akkoord 2013.

Kennis delen

Hoewel de Toolbox in eerste instantie voor werkgevers binnen het Rijk is geschreven, delen wij onze kennis natuurlijk graag. Het Rijk staat als werkgever tenslotte voor dezelfde uitdaging als elke andere werkgever. Waar u ook staat in het proces, of u zojuist begonnen bent of al ruime kennis en ervaring heeft, door te zoeken op onderwerp vindt u in de Toolbox de informatie die voor u relevant is.

Onderscheidend aan de Toolbox is dat deze past binnen een totaalaanpak van inclusief management, waar realisatie van de banenafspraak nu het centrale thema is.

De Toolbox is tot stand gekomen op basis van praktijkervaringen in combinatie met wetenschappelijke inzichten. Het is een goed doortimmerd product. Een flink aantal specialisten, een overheidsbreed gebruikersplatform en AWVN hebben hieraan gewerkt.

Doorontwikkeling

Ook in 2017/2018 blijft het gebruikersplatform actief betrokken bij de evaluatie en doorontwikkeling. De Toolbox is namelijk geen statisch instrument. Deze wordt dagelijks onderhouden om te voldoen aan de wensen van de gebruiker en mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen.

Mede met hulp van deze Toolbox kunnen we toewerken naar inclusieve arbeidsorganisaties. En kunnen we een nieuw toekomstperspectief bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is tenslotte waar we het allemaal voor doen.

Met dank aan alle betrokkenen van het gebruikersplatform. In het bijzonder dank aan dr. Brigitte van Lierop (Disworks) en dr. Ivo Kuijpers (Prae Advies & Onderzoek), LOCUS en het A+O Fonds Rijk, voor de totstandkoming van dit instrument.


Namens de werkgever sector Rijk

Olav Welling

Directeur Ambtenaar en Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties