Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op ToolboxInclusief.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op ToolboxInclusief.nl om met uw persoonsgegevens?

Bij het contactformulier vragen wij persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en de organisatie waar u werkzaam bent. Bij dit formulier staat vermeld welke gegevens ToolboxInclusief.nl gebruikt en waarvoor.

ToolboxInclusief.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres ingevuld om een aanvullende vraag te stellen? Dan gebruikt ToolboxInclusief.nl uw gegevens alleen om uw aanvullende vraag te beantwoorden. Wij zullen de beschikbaar gestelde informatie echter niet gebruiken om u te vragen naar uw ervaring op ToolboxInclusief.nl.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via ToolboxInclusief.nl strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

ToolboxInclusief.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Zie ook

Autoriteit Persoonsgegevens

Verantwoordelijk,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties