Administratie en subsidies

In deze modules leest u alles over de administratieve zaken die te maken hebben met werkgeven aan mensen met een beperking. De projectleider, manager en HR-adviseur zien hier de regelingen en instrumenten die het in dienst nemen van iemand uit de doelgroep met zich mee brengt.

Wat zijn relevante regelingen? U vindt links naar handige rekentools en belangrijke websites die (gratis of betaald) beschikbaar zijn voor de persoonsgebonden regelingen. De meer projectgebonden regelingen worden kort toegelicht.

Deze module is bedoeld voor medewerkers belast met het doorvoeren van de banenafspraak.

Meer informatie, tips en aanwijzingen staan in de volledige modules: administratie en subsidies en fiscale stimulering.