Aandachtspunten registratie

Wat zijn de gevolgen van de banenafspraak voor uw (personeels)administratie? U moet in ieder geval registreren of medewerkers ingeschreven zijn in het doelgroepregister. Dat is ook voor de inzet van verschillende instrumenten heel belangrijk.

Administratie en subsidies
©Shutterstock.com

Daarnaast moet u in uw administratie ruimte bieden aan regelingen en instrumenten die u als werkgever kunt inzetten:

Meer informatie over deze instrumenten en regelingen (voor zover deze van belang zijn voor uw administratie/registratie) staat in de stappenplannen. Een over de stappen die u moet zetten als u een medewerker in tijdelijke of vaste dienst wilt nemen. Het andere is een stappenplan over de detacheringsconstructie. Over de regelingen vindt u meer informatie op de pagina’s over subsidies en fiscale stimulering en op de websites van gemeenten, UWV, sociale werkbedrijven en de Werkkamer.