Arbeidscontracten

Heeft u als werkgever meer dan 25 werknemers (of tenminste 40,57 verloonde uren per jaar)? Dan moet u werk bieden aan mensen met een beperking om te voldoen aan de afspraken.

Administratie en subsidies
©Shutterstock.com

De hoeveelheid uren is afhankelijk van de grootte van uw arbeidsorganisatie. Uitgangspunt voor de berekening is het aantal verloonde uren. Dat zijn de uren waarover het loon van de werknemer is berekend.

Uren per baan

Een baan wordt vastgesteld als een werkweek van 25,5 uur. Kleinere banen tellen mee in verhouding met het aantal verloonde uren. Banen groter dan 25,5 uur per week tellen mee als meer dan 1 baan.

Sociaal Akkoord

Voor het Sociaal Akkoord tellen alleen de extra banen mee, dat wil zeggen: plaatsingen vanaf 1 januari 2013. Een plaatsing kan een vast dienstverband, maar ook inlenen of detacheren betekenen. Naast sociale werkbedrijven kunnen ook plaatsingen via uitzendbureaus meetellen. Ingeleende werknemers tellen mee bij de sector/werkgever waar ze daadwerkelijk werken en niet bij de uitlener.

Mogelijkheden om werk te bieden

Als werkgever heeft u verschillende mogelijkheden om mensen met een beperking werk te bieden.

 • in vaste of tijdelijke dienst:
  Het uiteindelijke doel is om mensen met een beperking een vaste baan te bieden.
 • detacheren:
  Van de 100.000 medewerkers van de SW zijn er nu al veel aan de slag in de vorm van een detachering. Dat kan als een groepsdetachering maar ook als persoon. Naast detachering maken werkgevers gebruik van speciale uitzend- en detacheringsbureaus.
 • Social return on Investment (SROI):
  Veel werk dat mogelijk geschikt is zit in de facilitaire diensten. Veel daarvan is uitbesteed. Hoewel inmiddels ook een omgekeerde beweging te zien is. Via ‘social returnafspraken’ kunt u afspraken maken met leveranciers over de inzet van mensen met een beperking. Het gaat dan om leveranciers zoals cateraars, schoonmaakbedrijven, bewakings- en beveiligingsbedrijven en de groenvoorziening. De afspraken kunnen gaan over een percentage van de uren maar ook een percentage van mensen die worden ingezet.

  Onder SROI valt ook het inkopen van producten of diensten door ‘social firms’. Dat zijn bedrijven die vrijwel alleen werken met mensen met een beperking. Afhankelijk van het type afspraken kunnen deze medewerkers meetellen voor uw aandeel in de banenafspraak. In de praktijk ontstaan ook tal van tussenvormen in combinatie met uitbesteden. Het is zaak om zicht te houden op zowel het type afspraken als de uitvoering daarvan.