Stappenplan medewerkers in vaste of tijdelijke dienst

Welke administratieve stappen neemt u als u een medewerker met een beperking in vaste of tijdelijke dienst wilt nemen?