Proefplaatsing

De volgende stap kan een proefplaatsing zijn. Die term gebruikt UWV. Sommige gemeenten spreken over een werkervaringsplek of participatieplaats.

Administratie en subsidies
©Shutterstock.com

Werkgevers laten hierbij iemand voor een beperkte periode zonder betaling van loonkosten werken, met behoud van uitkering, (dit geldt dus niet voor de Wsw). Het doel is te onderzoeken of iemand geschikt is voor de aangeboden functie.

Verschillen

Er zijn duidelijke verschillen tussen UWV, gemeenten en WerkgeverServicepunten. De proefplaatsing die UWV aanbiedt duurt gemiddeld twee maanden maar kan langer (of korter) duren. De maximale periode is zes maanden. Bij de gemeenten kunnen mensen langer worden ingezet als er bijvoorbeeld sprake is van een grote afstand tot de arbeidsmarkt, afhankelijk van het doel van de proefplaatsing. U maakt hierover nadere afspraken met UWV of gemeenten.

Aandachtspunten

Wat zijn de aandachtspunten bij proefplaatsingen?

  • de proefplaatsing komt in de plaats van een proeftijd. U bent tijdens de proefplaatsing de werkgever, ook al behoudt de medewerker zijn uitkering. Dat wil zeggen dat u ook aansprakelijk bent voor de werknemer gedurende de proefplaatsing. U moet voor hem een aansprakelijkheidsverzekering hebben in geval van schade. Na afloop van de proefplaatsing kunt u geen proeftijd meer aanbieden;
  • tijdens de proefplaatsing kunt u gebruikmaken van de ondersteuning van een jobcoach;
  • u kunt gebruikmaken van aanpassingen van de werkplek. Als werkgever moet u zelf hulpmiddelen en vervoersvoorziening voor de werknemer aanvragen. Mits deze nodig zijn en afhankelijk van de duur van de proefplaatsing. Mee te nemen hulpmiddelen, zoals brailleapparatuur, moet de werknemer zelf aanvragen.
  • aan het einde van de proefplaatsing is het aan te raden een loonwaardemeting te laten uitvoeren. De uitkomsten bepalen mede de hoogte van het loon en het contract dat u de kandidaat mogelijk aanbiedt.
  • sinds 1 januari 2017 kunt u voor uw toekomstig medewerker via de gemeente de Praktijkroute starten. Dit doet u tijdens de proefplaatsing als nog niet volledig duidelijk is of hij tot de doelgroep behoort. De gemeente stelt op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemeting vast of de toekomstige medewerker zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kan verdienen. Is de uitkomst dat de loonwaarde van de toekomstig medewerker minder is dan het WML, dan kan hij zonder een beoordeling banenafspraak door UWV, in het doelgroepregister voor de banenafspraak worden opgenomen.

Stappen bij registratie van proefplaatsingen

Welke stappen neemt u bij het registreren van een proefplaatsing?

  • check of de persoon ingeschreven is in het doelgroepregister
  • registreer de afspraken over en met de jobcoach
  • maakt u gebruik van de werkvoorzieningsregeling?
  • zorg voor de duur van een plaatsing voor een aansprakelijkheidsverzekering

Let op: een proefplaatsing telt NIET mee voor de banenafspraak. Dat gebeurt pas op het moment dat u betaalt voor de inzet van de werknemer.