Uw administratie ‘participatieproof’

Zijn de medewerkers met een beperking ingeschreven in het doelgroepregister van het UWV? Is er sprake van een loonwaardemeting? Het zijn aandachtspunten die vaak in de huidige personeelsadministratie nog niet geregeld zijn.

Administratie en subsidies
©Shutterstock.com

Inzicht

Als manager wilt u ook inzicht hebben hoe ver de organisatie is met het doorvoeren van de banenafspraak. Ligt uw organisatie op koers? In welke afdelingen of onderdelen van het ministerie werken medewerkers uit de doelgroep banenafspraak? Om hoeveel mensen gaat het? Welke werkzaamheden hebben ze? Hoeveel uur werken ze?

Voor een goed inzicht breidt u als werkgever de personeelsadministratie uit. Ook past u deze aan aan de banendoelgroep. Het gaat dan om:

  • het correct registreren van medewerkers die vallen onder de banenafspraak;
  • het aanpassen van de personeelsadministratie en de personeelsdossiers voor wat betreft de inzet van verschillende regelingen en instrumenten
  • het kunnen rapporteren over de voortgang rondom het doorvoeren van de banenafspraak

Om te voldoen aan deze aspecten moet u in de huidige administratie extra ‘velden’ opnemen om te registreren of iemand bijvoorbeeld valt onder de no-riskpolis.

Expertisecentrum

Het vraagstuk van de personeelsadministratie in relatie tot de banenafspraak speelt bij zo goed als alle grote werkgevers. Sommige bedrijven hebben de aanpassingen van de personeelsadministratie en het bijhouden van subsidies en andere regelingen, belegd bij een expertisecentrum. Dat heeft alle kennis in huis die nodig is om te komen tot het goed doorvoeren van de banenafspraak. Voor de sector Rijk is dit het expertisecentrum EC O&P.