Module 'Administratie'

In deze module leest u alles over de administratieve zaken die te maken hebben met werkgeven aan mensen met een beperking besproken. Deze module informeert naast de projectleider ook de manager en de HR-adviseur over de regelingen en instrumenten die het in dienst nemen van iemand uit de doelgroep met zich brengt.

Deze module is bedoeld voor medewerkers belast met het doorvoeren van de banenafspraak.