Gemeentelijk regelingen en programma’s

Er zijn nog diverse programma’s en regelingen die gaan over de inzet van mensen met een arbeidshandicap binnen organisaties. Sommige zijn speciaal op deze doelgroep gericht. Andere nemen de doelgroep mee in breder opgezette projecten. Elke gemeente kan onderstaande regelingen op eigen wijze invullen. Neem hierover dus contact op met uw gemeente.

Administratie en subsidies

Loonkostensubsidie

Diverse gemeenten kunnen loonkostensubsidie verstrekken. Dit doen ze om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het gaat om mensen die door een arbeidsbeperking per uur niet volledig productief zijn.

De loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het verlies aan productiviteit. Bij loonkostensubsidie ontvangt de werknemer een volledig loon. Dit werkt ook door in zijn of haar rechtspositie zoals bij de pensioenopbouw.

Dit instrument is ook toegankelijk voor overheden. Bijvoorbeeld als een ministerie of provincie mensen met een arbeidsbeperking in dienst neemt uit gemeente X. 

Vervoerskosten

Sommige werkzoekenden kunnen door hun arbeidsbeperking niet zelfstandig reizen. Als de werkzoekende een baan vindt kan hij bij de gemeente een vervoersvoorziening aanvragen. Dit gebeurt op basis van de Participatiewet.

Jobcoach

Gemeenten kunnen jobcoaching aanbieden aan werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Een jobcoach ondersteunt en begeleidt een persoon met een arbeidsbeperking voor een bepaalde periode bij het verrichten van zijn taken op zijn werkplek. Met een jobcoach moet de werknemer zelfstandig zijn werkzaamheden kunnen uitvoeren. Deze werkgevers kunnen ook andere overheidsorganisaties zijn.

Bijzondere overige kosten

Sommige vergoedingen zijn nodig om iemand in dienst te nemen. Als de werkgever die niet biedt, kan het zijn dat de gemeente dat wel doet. Denk aan kinderopvang en reiskosten. Deze werkgevers kunnen ook andere overheidsorganisaties zijn

Meesterbeurs

De Meesterbeurs biedt werkgevers de mogelijkheid een werkzoekende 50-plusser een werkervaringsplek aan te bieden. Het gaat om een periode van zes maanden en minimaal 20 en maximaal 32 uur per week. De 50-plusser ontwikkelt onder begeleiding nieuwe vaardigheden en kan werken aan competenties. Werkgevers kunnen zo, tegen lage kosten, kennismaken met deelnemers die veel ervaring en kennis bezitten op hun vakgebied. Het gaat om gemeenten in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Friesland.

Groningen op voorsprong

Overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties gaan samen de specifieke uitdagingen aan die de provincie Groningen kent op de arbeidsmarkt. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hiervoor € 17,7 miljoen beschikbaar gesteld. Personeel wordt inzetbaar gemaakt en gehouden. Het benutten van de marktvraag gebeurt door het scholen van werknemers en het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer informatie vindt u op opvoorsprong.nl