Anders naar bestaand werk kijken

Mensen die nu niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen, kunnen vaak wel werken. Een mogelijkheid hiervoor is het onder de loep nemen van bestaande functies. De kans is groot dat bij een medewerker van het Rijk taken onder zijn niveau liggen. Door deze eenvoudigere taken samen te voegen ontstaan functies voor de doelgroep van de banenafspraak.

Na het lezen van deze module heeft u antwoord op de volgende vragen:

 • waarom is het anders inrichten van bestaand werk nodig?
 • hoe pakt u het aan, als u bestaand werk anders wilt inrichten en daarmee kansen wilt scheppen voor mensen uit de banenafspraak?
 • waar moet ik op letten als ik deze methode wil toepassen?

Voorbeelden van gemaakte functies zijn die van etage-assistent en medewerker administratiebalie.

Deze module is bedoeld voor projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de doorvoering van de banenafspraak. Ook voor managers die over het toekennen van mensen en middelen op afdelingen beslissen. HR-adviseurs op management- en uitvoerend strategisch niveau hebben ook baat bij deze module.

Begrippen die u tegenkomt

 • IHW (Inclusief Herontwerp van Werkprocessen):
  een methode om banen te scheppen voor de doelgroep banenafspraak. UWV en de Universiteit Maastricht ontwikkelde IHW.
 • Functiecreatie:
  een methode om vanuit een bedrijfseconomische invalshoek banen te scheppen voor de doelgroep banenafspraak. Disworks ontwikkelde deze methode, met financiële ondersteuning van SBCM.
 • Arbeidstoeleider:
  alle publieke en private organisaties gericht op het naar werk toeleiden van mensen uit de doelgroep banenafspraak.