Meer weten?

Op deze websites vindt u relevante informatie over het anders naar bestaand werk kijken. Het zijn organisaties, boeken, artikelen, brochures en webpagina's.

Anders naar bestaand werk kijken
©Shutterstock.com

Organisaties die expertise kunnen leveren

Lijst van websites met relevante informatie

Themadag Inclusief Ondernemen

Alle informatie over functiecreatie gebundeld

Inclusief ondernemen voor iedereen

Werken vanuit de vraag van bedrijven

Boeken, artikelen en brochures met relevante informatie

Business cases over functiecreatie

Artikelen over herontwerp van werkprocessen:

Artikel over inclusieve organisaties

Methodiek voor arbeidsanalyse en herontwerp van werkprocessen

Inaugurele rede professor Frans Nijhuis, hoogleraar inclusieve arbeidsorganisaties

Methode Maakwerk

Handboek functiecreatie

Financiële business cases over functiecreatie

Functieboek Participatiebanen SoFoKles

Praktijkvoorbeelden VNG, Sterke functieprofielen voor mensen met een arbeidsbeperking