Besluiten om de mogelijkheden te onderzoeken

Om anders naar bestaand werk te kijken moet het hoogste management aangeven hier achter te staan. De top moet besluiten de mogelijkheden te onderzoeken. De topmanagers zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de gevolgen.

Anders naar bestaand werk kijken
©Shutterstock.com

Om het management van de voordelen te overtuigen zijn argumenten nodig. Daarom moet bij de top draagvlak ontstaan. Redenen voor beslissers om open te staan voor het anders kijken naar bestaand werk zijn:

  • “Gewoonweg onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”;
  • “Wij willen een inclusieve werkgever zijn.”;
  • “We geven iedereen die gemotiveerd is een kans.”;
  • “Onze hoogopgeleide mensen komen zo meer toe aan hun kerntaken.”;
  • “Zo behouden we kwalitatief goed personeel voor onze organisatie.”;
  • “We moeten als (publieke) organisatie het goede voorbeeld geven.”;
  • “Het sluit aan bij de huidige en toekomstige regelgeving.”
  • “Het kunnen ook onze (klein)kinderen zijn waarvoor we nu banen gaan scheppen.”

Pilot

Besluiten de mogelijkheden te onderzoeken betekent feitelijk het starten van een pilot. Het is goed om dit eerst op kleine schaal te doen en bij succes op te schalen naar de gehele organisatie. Soms is het wijsheid om het klein te houden en er pas bij succes over te communiceren. Soms is het beter de hele organisatie vanaf het begin in de stappen mee te nemen. Dat hangt sterk af van de organisatiecultuur.

Naar: Een projectgroep inrichten