De doelgroep in beeld

Functies scheppen door bestaand werk anders in te richten is alleen mogelijk als u weet wat mogelijke kandidaten in huis hebben. Daarom is het belangrijk dat u vroeg een beeld krijgt bij de doelgroep in uw regio die beschikbaar is voor werk. Een gemaakte baan moet op korte termijn worden ingevuld.

Anders naar bestaand werk kijken
©Shutterstock.com

Veel arbeidstoeleiders neigen ernaar om voor een persoon een functie op maat te zoeken. Als ze dat doen, verdwijnt echter de functie als die persoon vertrekt. De nieuwe banen moeten daarom kansen geven aan meerdere mensen met een arbeidsbeperking, die nu niet deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Dit garandeert een voortdurende aanwas van geschikte kandidaten, die vrijwel vergelijkbaar functioneren.

Beeld bij de kandidaten

Bij nader onderzoek kiest de arbeidstoeleider minimaal 10 kandidaten. Zowel de sociaal werkbedrijven als UWV hebben een goed beeld van hun kandidaten. De instanties kunnen een voorselectie maken aan de hand van een aantal criteria. Zelfstandig kunnen werken en fysieke belastbaarheid zijn voorbeelden van belangrijke voorwaarden.

Het kan ook andersom. U kunt een eerste beeld vragen aan uw lokale sociaal werkbedrijf en uw regionale UWV-contactpersoon. Zij brengen dan mogelijke doelgroepen in beeld, die beschikbaar zijn voor werken in uw organisatie.

Contact leggen met een of meer arbeidstoeleiders in uw regio is net zo belangrijk als het onderzoeken van de mogelijkheden.

 • Arbeidstoeleiders:
  leiden actief werkzoekenden uit de doelgroep banenafspraak toe naar werk. Denk aan deze organisaties:
 • Het WerkgeversServicepunt (WSP):
  is een regionale samenwerking tussen gemeenten, UWV en andere publiek-private partijen. Het WSP heeft een overzicht van alle werkzoekenden binnen de gemeenten en UWV. Het kan de werkgever helpen bij de werving en selectie van geschikte kandidaten.
 • Het sociaal werkbedrijf (SW-bedrijf):
  werkt in opdracht van gemeenten en voert onder meer de Wsw-regeling (Wet sociale werkvoorziening) uit. De meeste SW-bedrijven begeleiden ook andere doelgroepen naar werk. Dit zijn bijvoorbeeld mensen uit de Wajong of de Participatiewet. SW-bedrijven bieden hulp en ondersteuning. Mensen met een beperking hebben die nodig om te kunnen werken. SW-bedrijven nemen ook de werkgever alle administratieve rompslomp uit handen en kunnen zorgen voor blijvende begeleiding.
 • UWV:
  is een landelijke organisatie. Die ondersteunt bedrijven die voor een vacature op zoek zijn naar een Wajonger. UWV werkt samen met andere publiek-private partijen om steeds de juiste kandidaten te vinden.
 • Jobcoachorganisaties:
  ondersteunen persoonlijk (vaak jonge) mensen met een beperking bij begeleid werken in een reguliere arbeidssituatie.
 • Uitzendbureaus:
  zijn specialisten in het matchen van vacatures van werkgevers met geschikte kandidaten. Steeds meer uitzendorganisaties matchen ook werkzoekenden met een arbeidsbeperking.
 • Sociale Ondernemingen:
  bemiddelen voor mensen met een beperking.
 • Re-integratiebureaus:
  hebben ruime ervaring en deskundigheid in het begeleiden en bemiddelen van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Naar: Eerste beeld van de mogelijkheden - Naar: Een concreet takenpakket en advies