Eerste beeld van de mogelijkheden

Na het kiezen van een afdeling is het tijd voor oriëntatie. Welke mogelijkheden zijn er om het bestaande werk anders in te richten, met een toegevoegde waarde voor de organisatie.

Anders naar bestaand werk kijken
©Shutterstock.com

Bij het oriënteren staan twee vragen centraal:

 1. Doen de zittende medewerkers werk dat onder hun niveau ligt en dat past bij de doelgroep van de banenafspraak?
 2. In hoeverre is er sprake van een win-situatie als dit werk uit hun takenpakket gaat en wordt toebedeeld aan een nieuwe medewerker vanuit de doelgroep banenafspraak?

   

Oriëntatie

Als oriëntatie kan de afdeling brainstormen over de mogelijkheden. Ook kan een interne of externe expert een aantal sleutelfiguren interviewen. Ook een combinatie is mogelijk. Alle medewerkers vullen een korte vragenlijst in en sleutelfiguren worden geïnterviewd. Hierbij zijn:

 • de interne experts getraind in de IHW-methode, inclusief de training taakanalyse.
 • de externe experts vaak getraind (en gecertificeerd) in de methode functiecreatie.
 • sleutelfiguren het afdelingshoofd en medewerkers die de functiediversiteit op de afdeling vertegenwoordigen.

In deze brainstorm of interviews kunnen de volgende vragen worden gesteld:

 • wat zijn de kerntaken van de afdeling in het algemeen?
 • zijn er taken die blijven liggen?
 • wordt er overgewerkt? Zo ja, hoeveel?
 • wordt er gewerkt met uitzendkrachten? Wordt er structureel of incidenteel met hen gewerkt? En hoe groot is hun inzet?
 • in hoeverre ervaren medewerkers werkdruk?

En:

 • worden de medewerkers afgeleid van de hoofdtaken die zij moeten uitvoeren?
 • zijn er taken die zich opstapelen of waar medewerkers moeizaam of niet aan toekomen?
 • zijn er taken die doelmatiger of vaker uitgevoerd kunnen worden?
 • zijn er taken die de medewerkers uitvoeren die onder hun opleidingsniveau liggen?
 • zijn er taken die de snelheid van het handelingsproces vertragen?
 • zijn er diensten die de afdeling kan aanbieden die nu niet aangeboden worden?
 • zijn er taken waarbij de medewerkers hulp of ondersteuning kunnen gebruiken?
 • stel; medewerkers mogen drie taken uit hun functieomschrijving weghalen. Dit heeft als doel dat ze hun voornaamste taken, beter, sneller of doelmatiger kunnen uitvoeren. Welke taken zouden ze verwijderen?

Naar: Een projectgroep inrichten - Naar: De doelgroep in beeld