Werving en selectie

U heeft een profiel van de nieuwe functie of het nieuwe takenpakket. Dat is de basis voor de werving en selectie van de toekomstige medewerker. U kunt nu de sollicitatieprocedure volgens uw eigen voorkeur laten verlopen.

Anders naar bestaand werk kijken
©Shutterstock.com

U kunt het net zoals bij de normale procedure aanpakken. Kandidaten solliciteren en u nodigt de meest geschikten uit voor een gesprek. Op basis van het functieprofiel kiest u de best passende kandidaat.

Arbeidstoeleider

U kunt ook de procedure overlaten aan de arbeidstoeleider (publieke en private organisaties gericht op het naar werk toeleiden van mensen uit de doelgroep banenafspraak). Als die vanaf het begin betrokken is, kan hij vrij simpel passende kandidaten aan u voorstellen. Dit kan nog steeds in de vorm van ‘sollicitatiegesprekken’. Hier kan een begeleider van de dienstverlenende organisatie bij zijn. In sommige gevallen stelt een arbeidstoeleider een kandidaat voor. Deze is volgens hem het meest geschikt voor de gemaakte functie.

Sollicitatiegesprekken

De sollicitatiegesprekken verlopen niet anders dan anders. De arbeidstoeleider heeft de kandidaten voorgedragen omdat ze voldoen aan de functie-eisen. Spreek met hem af dat hij alleen kandidaten voordraagt die ook voldoen aan het opgestelde profiel.

Voor u als organisatie gaat het nu om cultuur en andere ‘zachte’ elementen. Die bepalen naar wie de voorkeur uitgaat. In de gesprekken gaat het dus niet over aanpassingen etc., maar over de normale dingen die in een sollicitatiegesprek aan de orde komen. Ter vergroting van draagvlak kan iemand van de toekomstige afdeling deelnemen aan het selectiegesprek. Als de keuze is gemaakt, is het zaak om afspraken te maken over de financiële en administratieve zaken en de begeleiding. Meer daarover staat in de modules ‘Werving en Selectie’ en 'Administratie en subsidies'

Wat is anders in deze procedure?

Welke zaken gaan anders dan bij een ‘normale’ sollicitatie?

  • U heeft van tevoren een beeld van de mogelijke kandidaten;
  • de gemaakte functie of het takenpakket past bij deze kandidaten;
  • het selectiegesprek gaat alleen nog over de eerder genoemde ‘zachte’ elementen.

Anders is ook dat u een duurzame functie heeft gemaakt, door voor een grotere groep kandidaten een passend takenpakket te maken. Duurzaam, omdat de functie van waarde is voor de organisatie. En duurzaam omdat het geen functie op maat is voor een persoon, maar voor een groep. Als uw eerste keuze afvalt, zijn er voldoende kandidaten die deze functie aankunnen.

Naar: Een concreet takenpakket - Naar: Voorbereiden, begeleiden en monitoren