Begeleiding op de werkvloer

Deze module gaat over de betekenis van een beperking voor de begeleiding van een nieuwe medewerker. De leidinggevende heeft een sleutelrol in het organiseren van de begeleiding van de medewerker met een beperking.

In deze module bespreken we diens rol tijdens verschillende momenten in het plaatsingsproces. We gaan in op de inhoud van de begeleiding voorafgaand aan de plaatsing, aan het begin van de plaatsing en op lange termijn.

Deze module is bedoeld voor de directe leidinggevenden van de medewerkers met een beperking, de HR-adviseur op uitvoerend niveau en de projectleiders die verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van de banenafspraak.