Borgen van expertise

Uw programma of project nadert de afronding: er zijn plaatsingen gedaan en er is begeleiding. Nu is de fase aangebroken om de aanpak structureel te borgen in de organisatie.

Het gaat bijvoorbeeld om de verandering in de werving- en selectieprocedures, de toepassing van functiecreatie of het toepassen van social returnafspraken voor de inzet van mensen met een beperking.

Een manier om kennis te bundelen en te borgen is de oprichting van een expertisecentrum. Dit is verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van het management.

De module richt zich in de eerste plaats op de programma- en projectleiders.

Meer informatie, tips en aanwijzingen staan in de volledige module 'Borgen van expertise'.