De rol van communicatie

Veranderingen binnen een organisatie gaan vaak gepaard met onrust. Zaken als opname van nu nog ondervertegenwoordigde mensen vragen tijd en energie. Om medewerkers en leidinggevenden toch te verbinden aan de verandering is communicatie essentieel.

©Shutterstock.com

Medewerkers en leidinggevenden moeten weten welke veranderingen er komen. Ook de redenen daarvoor en het toekomstbeeld (ook voor de eigen werksituatie) moeten duidelijk zijn. Interne communicatie kan het gat dichten tussen degenen die de verandering willen en degenen die ermee te maken krijgen. Goed communiceren over de verandering vergroot de betrokkenheid en versterkt het vertrouwen.

Interne communicatie als instrument

Interne communicatie is als managementinstrument in te zetten. Voor een goede verstandhouding tussen de organisatie en de medewerkers. En om organisatiedoelstellingen te realiseren.  

Als u aan de slag gaat met het maken van een communicatieplan, kunt u verschillende doelstellingen hebben. Uw communicatie kan dienen voor:

  • Kennisoverdracht:
    U informeert een of meerdere interne doelgroepen. U laat bijvoorbeeld zien wat de instroom van medewerkers met een beperking betekent; qua begeleiding voor een leidinggevende en medewerkers.
  • Het beïnvloeden van de houding:
    U beïnvloedt een of meerdere interne doelgroepen; bijvoorbeeld in de houding die heerst over het werken bij een inclusieve organisatie. Een negatieve of neutrale houding is te veranderen door de juiste kennis over te dragen. “Ik sta er voor open om een medewerker uit die groep in mijn team op te nemen.”
  • Het beïnvloeden van gedrag:
    U onderneemt actie door te communiceren met een of meerdere interne doelgroepen. De doelgroep verandert alleen het gedrag wanneer de houding voldoende positief is. “Ik ga het traject in om een medewerker met een beperking in dienst te nemen.”