Het schrijven van een communicatieplan

Als projectleider wilt u met communicatie mensen bereiken. Dat kan zijn om kennis over te dragen of de houding te veranderen. Om deze doelen te bereiken is het handig om een communicatieplan te maken.