Drempels verlagen

“Leren en ontwikkelen van haar medewerkers is essentieel voor een goed functioneren van de organisatie. Nu en in de toekomst.” Met een dergelijke zin opent menig visiedocument, opgesteld door en voor de medewerkers. Deze module is ontwikkeld om werkgevers te ondersteunen bij het plannen van acties rondom het leren en ontwikkelen van de nieuwe groep medewerkers met een lage opleiding (l.o.).

Sinds de invoering van de banenafspraak is er bij een groot aantal werkgevers een nieuwe groep medewerkers werkzaam: werknemers met een beperking, vaak met een laag opleidingsniveau en die soms niet beschikken over een startkwalificatie op de arbeidsmarkt.

Deze module is ontwikkeld om werkgevers te ondersteunen bij het plannen van acties rondom het leren en ontwikkelen van de nieuwe groep medewerkers. Daarnaast is deze module bedoeld voor de directe leidinggevenden van de medewerkers met een beperking en de HR-adviseur.