Inclusieve arbeidsorganisatie worden

Deze module geeft u inzicht in de vraag wat een inclusieve arbeidsorganisatie is en waarom organisaties inclusief willen en moeten worden. De module biedt u eveneens inzicht in het benodigde beleid, welke kenmerken een inclusieve arbeidsorganisatie heeft en welke instrumenten u kunt gebruiken om een inclusieve organisatie te worden.

Deze module is bedoeld voor het (top)management en projectleiders. Delen ervan zijn inzetbaar voor personeelswervers en direct leidinggevenden. Voor extra tips, achtergronden en een literatuurlijst downloadt u de volledige module 'Een inclusieve arbeidsorganisatie worden'.