Methodes voor meer inclusiviteit

Organisaties zijn vaak nog niet geschikt om een grotere diversiteit aan talenten te plaatsen en vooral te behouden. U kunt diverse methodes inzetten om de stap naar meer inclusiviteit te zetten. Voor het scheppen van werkzaamheden voor mensen met een arbeidsbeperking zijn de volgende instrumenten van belang: Inclusief Herontwerp Werkprocessen, Functiecreatie en Jobcarving.

Mensen die in een kring staan en allemaal 1 hand in het midden op elkaar leggen

Inclusief Herontwerp Werkprocessen

De Universiteit van Maastricht ontwikkelde samen met UWV de methode Inclusief Herontwerp van Werkprocessen (IHW). Het doel is het duurzaam inpassen van mensen met een arbeidsbeperking in reguliere arbeidsorganisaties. Deze methode werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe vorm van arbeidsverdeling. Hierdoor ontstaan binnen het bedrijf structureel functies voor werknemers met beperkingen. Deze functies zijn ook economisch aantrekkelijk voor de werkgever. Alle betrokken werknemers kunnen zich immers zo goed mogelijk naar hun mogelijkheden inzetten.

Functiecreatie

Functiecreatie is het anders inrichten van bedrijfsprocessen, vanuit een bedrijfseconomische invalshoek. Taken worden afgesplitst waardoor hoger geschoold personeel meer passend werk kan doen. Gemiddeld zijn werknemers 20% van hun tijd bezig met taken waarvoor zij (veel) te hoog zijn opgeleid.

Een deel van die eenvoudige taken kunnen worden samengevoegd tot nieuwe functies. Die zijn geschikt voor mensen die nu buiten de arbeidsmarkt staan.

Met functiecreatie is personeel efficiƫnter in te zetten, en waar mogelijk goedkoper. Dit gaat ook niet ten koste van de productie of leidt zelfs tot een hoger rendement. Professionals die werkgevers hierin adviseren noemen we jobcreators.

Jobcarving

Jobcarving is het losknippen van functies of taken. Hiermee wordt een nieuwe functie op maat gemaakt voor een persoon met een beperking. Jobcarving is vooral voor mensen die niet in reguliere functies passen vanwege hun beperking. U leest hierover meer in de module Jobcarving.