Jobcarving

Jobcarving gaat over het scheppen van werk voor een specifieke kandidaat. Als deze werknemer de organisatie verlaat, vervalt feitelijk de op maat gesneden functie. Bij de andere methodes, functiecreatie en Inclusief Herontwerp Werkprocessen (IHW) werden duurzame functies gemaakt voor een grote groep kandidaten met een beperking.

Deze module beschrijft de methode jobcarving. Een bijzondere vorm van jobcarving is de methode Individual Placement & Support (IPS). Deze is specifiek gericht op mensen met een ernstig psychische aandoening.

Na het lezen van deze module heeft u antwoord op de volgende vragen:

  • wat is jobcarving en IPS?
  • hoe kan ik deze methodes toepassen in mijn organisatie?

Deze module is bedoeld voor projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de doorvoering van de banenafspraak. En voor degenen die zich op de werkvloer bezig houden met het scheppen van banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak.

Meer informatie en tips vindt u in de volledige module 'Jobcarving'.