Loonheffingen en loonkostenvoordelen per 1-1-2018

In deze nieuwsbrief leest u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2018.