Handreiking Plannen van Aanpak sectoren Overheid en Onderwijs (04 januari 2018)

Om enige eenduidigheid in de Plannen van Aanpak te bewerkstelligen en in de veelheid van informatie hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden, verzochten de Projectleiders banenafspraak Overheid en Onderwijs het VSO een handreiking aan te leveren om tot sectorale plannen te komen.

Dit document is bedoeld als handreiking met bouwstenen die de sectorprojectleiders vertaald en passend naar de sectoreigen sfeer en cultuur, kunnen aanwenden voor het eigen Plan van Aanpak.