Opschalen en verbreden

Alleen als het plaatsen van mensen met een beperking een vast onderdeel wordt van het personeelsbeleid, ontstaat een inclusieve organisatie. De resultaten van projecten of programma’s, waarbij banen zijn gemaakt, worden dan vertaald in vaste werkprocessen.

Deze zijn uit te breiden naar andere afdelingen en onderdelen. In deze module vindt u mogelijkheden om de resultaten van de projecten op te schalen en te verbreden.

De module is bedoeld voor projectleiders die verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van de banenafspraak. Managers, HR-medewerkers en direct leidinggevenden kunnen delen van deze module gebruiken.

Meer informatie, tips en aanwijzingen staan in de volledige module 'Opschalen en verbreden'.