Advies en begeleiding sector Rijk

Adviseren en begeleiden bij het aantrekken en behouden van mensen met een arbeidsbeperking. Leidinggevenden, hr-managers, teams en rijksorganisaties kunnen hiervoor rekenen op Team Diversiteit & Inclusie van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR).

Participatieproof worden
©Shutterstock.com

Team Diversiteit & Inclusie verzorgt onder meer:

  • een kennisbank;
  • ondersteuning bij jobcarving;
  • sessies ter bevordering van draagvlak;
  • specialistische recruitment;
  • advies en begeleiding bij instroom en ontwikkeling;
  • loopbaanbegeleiding;
  • masterclasses en trainingen;
  • verspreiding van kennis, onder meer via de nieuwsbrief Update Inclusief Rijk.

Het Rijk als werkgever

De ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor het scheppen van banen voor de doelgroep. Rijksorganisaties kunnen ook een beroep doen op ondersteuning van Team Procesbegeleiding Banenafspraak. Dat team begeleidt het proces rondom de instroom, de begeleiding en het behoud van de mensen met een arbeidsbeperking. Dat doen ze met drie modules die naar behoefte van de organisatie zijn in te zetten.

Arbeidsmarktregio’s en werkkamer

35 arbeidsmarktregio’s zorgen voor dienstverlening aan werkzoekenden in de regio. Werkgevers, werknemers, gemeenten en UWV besturen deze regio’s en werken naar eigen inzicht samen.

De werkkamer bevordert de samenwerking tussen gemeenten en sociale partners in de arbeidsmarktregio’s. Daarnaast gaat het vooral om verbinden van het landelijk, sectoraal en regionaal arbeidsmarktbeleid.

WerkgeversServicepunten

Middelpunten in de regionale uitvoering zijn de WerkgeversServicepunten. Deze regionale werkbedrijven verbinden de regionale vraag met het regionale aanbod. De punten vallen niet samen met de arbeidsmarktregio’s: in sommige arbeidsmarktregio’s zijn meerdere punten.

WerkgeversServicepunten bieden onder meer:

Publiek-privaat netwerk

Stichting Locus is een publiek–privaat netwerk van landelijk opererende bedrijven en publieke uitvoerders, zoals gemeenten en SW-bedrijven. De stichting ontwikkelt nieuwe instrumenten en deelt informatie.