Module 'Participatieproof worden'

In deze module staan de belangrijkste onderdelen van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten. U vindt hier antwoorden op vragen over de betekenis van deze wetten voor een arbeidsorganisatie.

Hoe werken de wetten en wie vallen eronder, van welke instrumenten kunt u gebruikmaken? Gemeenten en UWV in de WerkgeversServicepunten hebben een mate van vrijheid om eigen accenten te leggen, bijvoorbeeld hoe zij werkgevers ondersteunen. 

Deze module is bedoeld voor medewerkers die de Banenafspraak realiseren.