Gevolgen voor uw administratie

Voldoen aan de eisen van de Participatiewet en aan het invoeren van de banenafspraak heeft gevolgen voor uw administratie. Als werkgever van een werknemer met een beperking kunt u te maken krijgen met onder meer regelingen en subsidies. Die zaken moet u ook in de personeelsadministratie verwerken.

Participatieproof worden
©Shutterstock.com

Zijn de subsidies aangevraagd? Zijn de beoogde medewerkers in het doelgroepregister van UWV ingeschreven? Ook in de personeelsdossiers moeten deze onderdelen terugkomen. Bijvoorbeeld de afspraken met de jobcoach over de begeleiding of die met een sociale werkvoorziening bij (groeps)detachering.

Als manager wilt u ook inzicht in hoe ver de organisatie is met het invoeren van de banenafspraak. Op welke afdelingen zijn medewerkers uit de participatiegroep aan de slag? Om hoeveel mensen gaat het, wat zijn hun werkzaamheden en hoeveel uur maken ze?

Aanpassingen in personeelsadministratie

De Participatiewet vraagt van u als werkgever de personeelsadministratie uit te breiden en aan te passen. Het gaat om:

  • het correct registreren van medewerkers die vallen onder de banenafspraak,
  • het aanpassen van de personeelsadministratie en personeelsdossiers op het gebied van regelingen en instrumenten;
  • het kunnen rapporteren over de voortgang rondom de invoering van de banenafspraak;
  • subsidieaanvragen en verantwoording naar gemeenten en UWV over loonkostensubsidie en/of loondispensatie.

Ondersteuning en advies

Sommige gemeenten voeren de Participatiewet zelf uit, al dan niet samen met het (voormalige) SW-bedrijf. Andere gemeenten nemen deel aan regionale WerkgeversServicepunten en hebben de uitvoering van de regelingen meer op afstand geplaatst. Voor Wajongers speelt UWV een rol.