Meer weten?

Op deze pagina staan links naar externe websites die u kunnen helpen om uw organisatie participatieproof te maken.

Participatieproof worden
©Shutterstock.com
 • Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Gemeenten krijgen dan te maken met nieuwe doelgroepen. Wat zijn voor cliëntenraden de belangrijke vragen om te stellen als het deze doelgroepen aangaat? In deze factsheet staan per blok de vragen en ook de antwoorden en tips.
 • Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer per brief over een aantal maatregelen ten aanzien van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

   
 • In deze nota Werkkamer 2014 wordt een overzicht gegeven van de uitgangspunten en adviezen die tot nu toe in De Werkkamer tot stand zijn gekomen. Veel van de uitgangspunten van De Werkkamer zijn of worden vertaald in lagere wetgeving van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW). Voorbeelden zijn de Algemene maatregelen van bestuur inzake de Werkbedrijven en de loonwaardebepaling.
 • Kennisdocument over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.
 • Website van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).
 • Website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Website van SBCM; een arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de sector sociale werkvoorziening.
 • Website van Stichting Locus; een publiek-privaat netwerk
 • Website van Cedris; de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie
 • Website van Divosa; de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein
 • Website van de Stichting van de Arbeid; het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers in Nederland.
 • Website van AWVN; de grootste werkgeversvereniging van Nederland
 • Website van VNG; de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Online magazine Samen voor meer banen