Checklist programmaorganisatie

Bij het inrichten van de programmaorganisatie is deze checklist te gebruiken.

Van plan naar praktijk
©Shutterstock.com
 • wat zijn de taken?;
 • productontwikkeling;
 • advisering;
 • communicatie;
 • welke functies hebben we te verdelen?;
 • zijn de werkzaamheden/functies binnen de programmagroep verdeeld?;
 • zijn de taken en verantwoordelijkheden duidelijk beschreven?;
 • zijn namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van alle programmaleden genoemd?;
 • is het programmasecretariaat geregeld?;
 • is de beschikbaarheid van de deelnemers genoemd?;
 • zijn bevoegdheden vastgelegd?;
 • is de vergaderfrequentie geregeld?;
 • is de communicatie/het overleg met de opdrachtgever geregeld?;
 • is het budget geregeld?.

wie is/zijn de:

 • opdrachtgever(s);
 • programmaleider;
 • leden van de programmagroep;
 • zijn de taken van de onderscheiden programmagroepleden vastgelegd;
 • uitvoerende partijen;
 • jobcoach, intern en extern;
 • HR-adviseurs;
 • ambassadeurs.