Pilot etage-assistenten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (min BZK) wil per etage een etage-assistent inzetten die ondersteunende werkzaamheden gaat uitvoeren. Dat kunnen zijn: aanvullende schoonmaakwerkzaamheden, koffie leveren en groenvoorziening uitvoeren.

Van plan naar praktijk
©Shutterstock.com

In het project zijn diverse partijen betrokken: twee opdrachtgevers (min BZK en het ministerie van Veiligheid en Justitie), ontwikkelaars, aanjagers en uitvoerders. De projectorganisatie is gesplitst. Een werkgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en de daarbij behorende evaluatie. Een aantal uitvoerende partijen staan onder leiding van een projectleider.

De werkgroep is verantwoordelijk voor:

  • de communicatie over het project;
  • de ontwikkeling van procedures;
  • het plannen van taken van aanpak voor de begeleiding van de doelgroep en de aansturing van het project.

Voor de dagelijkse uitvoering is het Werkbedrijf Haaglanden aanspreekpunt.

Verder zijn bij de uitvoering betrokken:

  • een werkbegeleider;
  • contactpersoon (vrijwilligers op iedere etage die als een HARRIE optreden);
  • jobcoach;
  • etage-assistent.