Voorbeeld Raad van State

In 2018 wil de Raad van State (RvS) negen mensen met een beperking duurzaam aan de slag hebben. Daarvoor maakt het gebruik van de methodiek van Inclusief Herontwerp Werkprocessen (IHW). Hierbij wordt gekeken of het werk anders kan worden verdeeld.

Van plan naar praktijk
©Shutterstock.com

Het project startte in 2015 en loopt tot 2018, als de stap van project naar normale werkprocessen gezet moet zijn. Na een verkenningsfase en het maken van arbeidsanalyses is een projectgroep gemaakt. Hierin zitten onder meer: een lid van de OR, een projectsecretaris, personeelsconsulent, communicatieadviseur, interne jobcoach en de directiesecretaris Bedrijfsondersteuning om zo het lijntje te leggen met de opdrachtgever.

Lijn met opdrachtgever

De opdrachtgever van het project is de directie van de Raad van State. De directiesecretaris en het OR-lid zijn niet betrokken bij de uitvoerende werkzaamheden van het project. Hun inbreng en betrokkenheid is voor het draagvlak van het project wel belangrijk. Daardoor werden korte, directe lijnen gelegd met de opdrachtgever, de directie van de RvS en de OR.

Brede samenstelling

Voor de duur van het project bespreekt de projectgroep wekelijks alle onderdelen van het project. ‘Die brede samenstelling is van groot belang’, aldus de projectleider, ‘zeker bij het opstarten van het project. De inzet van mensen met een beperking is nieuw. Vooraf kun je niet alles in kaart brengen waar mee je te maken krijgt. Na een paar jaar zijn we bezig met de borging naar reguliere werkzaamheden. Een les is om de tijd voor die transitie te nemen. Met het oog op de inbedding in de reguliere werkprocessen is de samenstelling en positie van de projectgroep inmiddels aangepast.’

Stafafdeling

De projectgroep functioneert nu meer als een stafafdeling. De projectleider valt onder de directeur Bedrijfsondersteuning. Het hoofd Facilitaire Diensten is verantwoordelijk vanuit de lijn over de uitvoering van de werkzaamheden van mensen met een beperking. De vertegenwoordiger van de OR en de directiesecretaris maken geen deel meer uit van de projectgroep. Zij worden nu op een andere manier bij het project betrokken.