Samenstellen van een programmateam

De programma’s gericht op het doorvoeren van de banenafspraak vragen om een gevarieerde samenstelling. Programma’s hebben deskundigheid nodig op het terrein van: programmamanagement, HR, inkoop en Social Return, communicatie en begeleiding en coaching.

Van plan naar praktijk
©Shutterstock.com

Sommige programmaleiders werken met een programmagroep, anderen min of meer zelfstandig. Veel programmaleiders functioneren meer als portefeuillehouder dan als programmaleider. Voor beiden valt iets te zeggen, afhankelijk van de situatie.

Beelden over doelgroep

Programmateams die gaan voor extra banen voor mensen met een beperking, krijgen vaak te maken met beelden over de doelgroep. Bijvoorbeeld over verdringing of: ‘de doelgroep is niet geschikt voor het werk’ of ‘de inzet van deze mensen geeft teveel belasting voor de andere medewerkers’. Het team moet daarom veel aandacht geven aan communicatie en het scheppen van draagvlak.

Het vraagt ook om een duidelijke rol van de opdrachtgever van het programma. Het wegnemen van beelden en het organiseren van draagvlak begint bij de organisatietop. Regelmatig overleg met de personeelsvertegenwoordiging is dan ook aan te raden. Een lid van de OR kan deelnemen aan de programmaorganisatie. Zie als voorbeeld de situatie bij de Raad van State.

Samenstellen

De programmaleider stelt het programmateam samen dat alle noodzakelijke taken uit kan voeren. Het ideaal is een goede mix van (passende) rollen, gedeelde aandachtspunten en een mix van vaardigheden. Houd hierbij ook rekening met belangen en/of standpunten. Iedereen die een belang heeft bij het programma, krijgt een plaats in de programmaorganisatie. De teamsamenstelling kan tijdens het programma veranderen.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij de samenstelling van uw programmateam?

  • een gemeenschappelijk doel en gedeelde verwachtingen;
  • onderling vertrouwen; 

  • betrokkenheid;
  • een aanspreekcultuur.

Instrumenten

Om een zo goed mogelijk team bij elkaar te krijgen, bestaan verschillende instrumenten. Zo zijn er kleurenmethodes waarmee u kunt zorgen voor een evenwichtig team. De Rijksoverheid werkt onder meer met persona’s. Sommige teamleden nemen meerdere rollen op zich: bijvoorbeeld die van leider, onderzoeker, sfeermaker, bemiddelaar of criticus.