Waarom een programma of projectmatig werken

Voor het organiseren van duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking bestaat geen eenvoudige handleiding. Het is belangrijk om naast een te benoemen programmaleider ook een goede programmaorganisatie op te zetten met een duidelijke opdracht en een mandaat.

Van plan naar praktijk
©Shutterstock.com

De ervaring van veel programmaleiders is dat het worden van een inclusieve arbeidsorganisatie nog complex is. Er is geen navigatiesysteem voor de programmaleiders die garantie biedt op succes. Het werkt niet om simpelweg vooraf uw doelen vast te stellen en stapsgewijs van a naar b te gaan. Maatwerk, kunnen bijsturen en lessen trekken uit voorgaande programma’s zijn van belang.

Betrokkenheid

De eerste stap bij de vormgeving van inclusief management is betrokkenheid van het management en daarbij hoort een duidelijke opdracht en een duidelijk mandaat. De top moet het beleid uitdragen en steunen. Ook moet de top worden betrokken bij die delen van de organisatie waar weerstanden zijn. Weerstanden zijn er bijvoorbeeld als vanwege een reorganisatie medewerkers boventallig zijn en er tegelijk basistaken worden gecreëerd voor mensen met een beperking.

Een volgende stap is het gedetailleerd beschrijven van de verschillende stappen in het proces, de programmaopzet en de middelen en mensen die daarvoor nodig zijn. Dat doet u in een plan van aanpak.

Meer informatie over plannen maken staat in de module 'plannen maken'.