Bouwstenen voor een plan van aanpak

Een plan van aanpak geeft informatie. Het beschrijft wat het programma inhoudt en welke afspraken zijn gemaakt. Als u alles duidelijk formuleert biedt het plan van aanpak richting.

Plannen maken
©Shutterstock.com

Het vastleggen op papier borgt de afspraken. Een plan van aanpak geeft antwoord op de volgende vragen: waarom dit programma, wat wil de opdrachtgever bereiken, waarmee (met welke instrumenten en methodes) wil de opdrachtgever dit realiseren, hoe wil de opdrachtgever dat doen, met wie en voor wie?
 

Goede programmaplannen kennen een aantal vaste bouwstenen:

  • programmaverkenning
  • programmadefinitie
  • programmaorganisatie
  • kwaliteitseisen
  • planning
  • beheer
  • communicatieplan