Waarom plannen maken?

Het overgaan naar een meer inclusieve arbeidsorganisatie vraagt een forse inspanning. Verandering, een reorganisatie en bestuurswisselingen vragen om een goed plan van aanpak.

Plannen maken
©Shutterstock.com

Het kan jaren duren voor de inclusiviteit is verankerd in processen als: werving en selectie, opleiding, ontwikkeling en doorstroom tot einde dienstverband.

Een goed plan van aanpak:

 • geeft richting;
 • verankert het programma in de organisatie;
 • maakt voor jaren duidelijk wat de ambitie van de organisatie op dat terrein is;
 • hoe deze ambitie is waar te maken;
 • welke mensen en middelen hiervoor nodig zijn;
 • en wie waarvoor precies verantwoordelijk is.

Opdracht, mandaat en betrokkenheid

Het zorgen voor een duidelijke opdracht en een daarbij behorend mandaat van de organisatietop is de eerste opdracht voor de programmaleider. De bovenste laag van leidinggevenden moet de verandering dragen. Daarom is het nodig dat de programmaleider goed weet wat de topmanagers beweegt en wat ze willen. Programmaleiders moeten de top bij de voortgang blijven betrekken. En de top moet met regelmaat het belang van het programma onderschrijven: met een interview, bespreking in het bestuur of benoemen tijdens toespraken.

Maatwerk en valkuilen

Een plan van aanpak is maatwerk. Het gaat immers om ingewikkelde programma’s die zich niet vooraf volledig laten sturen. Een goed plan van aanpak geeft structuur en handvatten voor de uitvoering van het plan. De meeste programma’s krijgen te maken met de volgende vier valkuilen:

 • een programma zonder duidelijke vraag, doel, opdrachtgever en trekkers mislukt zeer waarschijnlijk;
 • een programma met onvoldoende middelen (mensen, geld en faciliteiten) loopt vaak uit of valt langzaam maar zeker stil;
 • een programma zonder betrokkenheid van het hoger management en zonder verankering aan de ‘top’ kan worden achterhaald door nieuwe belangen en andere programma's;
 • een programma ontmoet hoogstwaarschijnlijk weerstand, ontwikkelt onvoldoende draagvlak en bereikt niet de gewenste effecten als het:
  • teveel vanuit de inhoud en te weinig vanuit het proces wordt aangestuurd;
  • niet genoeg aandacht besteedt aan communicatie;
  • geen aansluiting zoekt bij de doelgroep;
  • te weinig let op de cultuur binnen de organisatie en programmagroep;
  • te weinig aandacht heeft voor de werkwijze tijdens het programma en de overdracht naar de staande organisatie;

In het plan van aanpak kunt u deze valkuilen voorkomen door ze te benoemen en concreet te maken.