Praktijkroute

De Praktijkroute geldt sinds 1 januari 2017 en is ontstaan als verbetering en vereenvoudiging van de toegang tot het doelgroepregister. De toegang kan naast de route via het UWV, ook via de loonwaardemeting door de gemeente verlopen.

Hoe werkt de Praktijkroute?

Van de toekomstige medewerker met een arbeidsbeperking wordt het liefst tijdens de proefplaatsing, door de gemeente op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemeting vastgesteld of de toekomstige medewerker zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kan verdienen. Is de uitkomst van deze meting dat de loonwaarde van de toekomstig medewerker minder is dan het WML, dan kan deze toekomstig medewerker zonder een beoordeling banenafspraak door UWV, in het doelgroepregister voor de banenafspraak worden opgenomen.

De gemeente stuurt de werkgever een brief met daarin het het vastgestelde percentage van de loonwaarde en de hoogte van de loonkostensubsidie. Ook geeft de gemeente de uitkomst van de loonwaarde meting via het Digitaal Klantdossier door aan UWV.

Hierop neemt UWV de toekomstig medewerker zonder beoordeling op in het doelgroepregister. Vanaf dat moment behoort de kandidaat tot de doelgroep banenafspraak.

De Praktijkroute zorgt er dus voor dat mensen die al een baan hebben gevonden voordat zij een beoordeling arbeidsvermogen hebben aangevraagd, niet twee keer beoordeeld worden (één keer voor de indicatie banenafspraak en één keer voor de loonwaarde).

Banenafspraak

De banen waarop deze mensen werken tellen mee voor de banenafspraak. Ook maakt de werkgever onder bepaalde voorwaarden aanspraak op voorzieningen zoals loonkostensubsidie, de no-riskpolis, het lage inkomensvoordeel (LIV), de premiekorting (welke per 1-1-2018 is vervallen). Vanaf 1-1-2018 wordt dit onder voorwaarden omgezet in een Loonkostenvoordeel (LKV) voor de resterende periode.