Social Return on Investment (SROI): eisen aan leveranciers en afnemers

Sinds 1 juli 2011 is in veel overheidsaanbestedingen een voorwaarde opgenomen om extra werk(ervarings)plaatsen te scheppen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Die kunnen zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk. Deze afspraken heten Social Return on Investment(SROI), vaak afgekort tot social return. Het is een belangrijk instrument om mensen met een beperking werk te bieden in overheidsorganisaties.

Het doel van deze module is u te informeren over de mogelijkheden van SROI. Wat zijn de regels waar u aan gebonden bent bij het inzetten van dit instrument? U leest meer over de voor- en nadelen en de mogelijkheden van SROI. Een belangrijke bron hierbij is het adviesbureau van het ministerie van Economische Zaken, PIANOo.

Deze module is bedoeld voor projectleiders die verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van de banenafspraak. Recruitment en direct leidinggevenden kunnen delen van deze module gebruiken.

Voor meer informatie, tips en aanwijzingen downloadt u de volledige module 'SROI: eisen aan leveranciers en afnemers'.