Andere manieren om met kandidaten kennis te maken

U kunt er voor kiezen om op andere manieren met mogelijke kandidaten kennis te maken. Zo kunt u in uw organisatie activiteiten organiseren om de medewerkers in uw organisatie kennis te laten maken met mensen met een beperking.

Blonde vrouw onder een vergrootglas
©Shutterstock.com

U kunt bijvoorbeeld:

  • deelnemen aan een ontmoeting tijdens het ontbijt tussen managers van bedrijven en jongeren met een beperking op zoek naar werk;
  • deelnemen aan meet & greets van het platform Onbeperkt aan de Slag bij u in de regio;
  • stageplaatsen openstellen voor jongeren met een beperking. U kunt aan uw reguliere contacten aangeven dat u hiervoor openstaat. U kunt dit ook doorgeven aan lokale scholen voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Sommige werkgevers hebben een eigen expertisecentrum, zoals team Diversiteit & Inclusie van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) voor de sector Rijk.

E-portfolio

De kandidaten die in uw vacature geïnteresseerd zijn maken hun motivatie om te solliciteren aan u kenbaar. Bij een deel van de kandidaten ontvangt u deze informatie via de begeleider van de betreffende kandidaat. Vaak maken deze begeleiders gebruik van een e-portfolio. Hierin staan veel voor u relevante gegevens.

Uw kandidaat kan ervoor kiezen om van tevoren aan te geven wat zijn beperking is. Hij kan dan helder in beeld brengen wat de betekenis is van de beperking voor de toekomstige werksituatie, door het e-portfolio in te vullen. E-portfolio’s zijn er in veel vormen. Bekijk een relevant voorbeeld.