Checklist dienstverleners

Om een beter beeld te krijgen van wat u kunt verwachten van een dienstverlener is er een checklist. Leg deze bij een eerste contact voor.

Blonde vrouw onder een vergrootglas
©Shutterstock.com

Met de lijst checkt u van tevoren of de nodige deskundigheid aanwezig is. Dit kan zijn op gebieden als de geldende regels, subsidies en vergoedingen en het grotendeels afhandelen van de administratieve zaken. Het gaat dan om plaatsing van iemand met een arbeidsbeperking uit de doelgroep banenafspraak.

 

Checklist dienstverleners

Contactpersoon

Werkt u met vaste contactpersonen? Of kan ik kiezen uit verschillende contactpersonen?

Deskundigheid
 • U geeft aan ervaring te hebben met het plaatsen van kandidaten uit de doelgroep banenafspraak. Kunt u een aantal voorbeelden geven van succesvolle matches?
 • Kunt u me voorzien van een aantal referenties, waarmee ik als werkgever in contact kan komen? Zo kan ik op basis van hun ervaringen een beter beeld van uw dienstverlening krijgen.
 • U geeft aan in beeld te hebben van welke regelingen en subsidies ik als werkgever gebruik kan maken. Kunt u mij een reëel beeld schetsen van wat ik kan verwachten, aan de hand van voorbeelden?
 • U geeft aan over de deskundigheid te beschikken om ons als werkgever te ontzorgen in de administratieve zaken. Kunt u dat concreet toelichten met een voorbeeld wat dit voor mij als werkgever betekent?
Aanbod
 • Heeft u zelf de beschikking over kandidaten uit de beoogde doelgroep?
 • Hoe groot is uw eigen aanbod aan kandidaten?
 • Kan ik een voorbeeld krijgen van de wijze waarop u uw kandidaten zelf in beeld heeft en hoe u de match tot stand brengt?
Werving en selectie
 • Op welke wijze kunt u ons ondersteunen in de werving en selectie van kandidaten voor vacatures die wij hebben? Hoe verloopt dit proces?
 • Kunt u iets aangeven over mogelijke doorlooptijden?
Dienstverlening
 • Welke diensten biedt u aan? Kunt u per dienst aangeven wat de dienst kost?
 • Rekent u zichzelf af op de resultaten die we samen afspreken of op de inspanningen die u verricht?
 • Wanneer kunt u starten?
Financiën

Kunt u een overzicht geven van salaris, werkgeverslasten, kosten begeleiding en loonkostensubsidie en mogelijke andere subsidies of regelingen? Kunt u een indicatie geven van de ontwikkeling van die kosten in de komende twee à drie jaar?

Aandachtspunten

Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden en die we nog niet besproken hebben?