Wervingskanalen

U kunt diverse kanalen inzetten om mensen uit de doelgroep banenafspraak te werven.

Blonde vrouw onder een vergrootglas
©Shutterstock.com

Normale wervingskanalen

U kunt in uw vacaturetekst:

 • aangeven dat uw organisatie open staat voor mensen met een arbeidsbeperking;
 • rekening houden met de eisen en wensen van kandidaten met een beperking. Dus liever ‘er moet voor de functie af en toe worden gereisd’ en niet ‘er is voor deze functie een rijbewijs nodig.’
 • aangeven het op prijs te stellen wanneer de kandidaat goed kan uitleggen wat zijn beperking betekent voor zijn werkzaamheden;
 • vermelden dat u mensen met een arbeidsbeperking uitnodigt om te solliciteren, mits ze voldoen aan de minimale functie-eisen;
 • aangeven dat u degene met een arbeidsbeperking die voldoet aan de minimale functie-eisen van de vacature standaard uitnodigt voor een eerste gesprek.

Als het specifiek gaat over de mensen uit de doelgroep banenafspraak, kunt u in de vacaturetekst:

 • aangeven dat de vacature bij voorkeur is opengesteld voor een medewerker uit het doelgroepregister van de Participatiewet;
 • vermelden dat u kunt vragen mee te werken aan het vaststellen of de kandidaat behoort tot het doelgroepregister;
 • de werkzaamheden van de functie helder en concreet omschrijven;
 • factoren melden die van invloed kunnen zijn op de passendheid. Denk aan werktijden, werken met deadlines, vereiste zelfstandigheid, etc.

Algemene publieke wervingskanalen

U kunt uw vacature aanmelden bij het WerkgeversServicepunt in uw regio. Er zijn in Nederland momenteel 35 arbeidsmarktregio’s, Hierin werken gemeenten met UWV en andere publiek-private partijen samen om voor u, de werkgever, de juiste kandidaten te vinden.

U kunt ook uw vacature aanmelden en kandidaten zoeken op Werk.nl.

Als u meerdere kandidaten wilt plaatsen, kunt u als organisatie afspraken maken met het WerkgeversServicepunt over:

 • ondersteuning bij het vaststellen van de mogelijkheden in uw organisatie
 • het aantal contactpersonen waarmee u te maken krijgt en wat u van hen kunt verwachten;
 • over de werkwijze bij de werving en selectie van kandidaten.

Als u landelijk werkt, kunt u gebruikmaken van de landelijke adviseurs van de WerkgeversServicepunten.

Algemene private wervingskanalen

Binnen de private dienstverlening zijn veel organisaties die deskundig mensen met een arbeidsbeperking voor u kunnen werven en selecteren. Een deel ervan werkt op landelijk niveau, en een deel op regionaal of lokaal niveau.

Er zijn ook private wervingskanalen die u helpen bij het vinden van specifieke kandidaten.  

Wervingskanaal specifiek voor het Rijk

Bent u een rijksoverheidsorganisatie? Dan kunt u voor onder andere uw werving- en selectievraagstukken terecht bij UBR dat zich met Team Diversiteit & Inclusie gespecialiseerd heeft in vraagstukken op het gebied van inclusie en in het bijzonder  rondom het onderwerp medewerkers met een arbeidsbeperking.

Het sociaal werkbedrijf: een publiek-private organisatie

Een speciaal wervingskanaal vormen de sociaal werkbedrijven. Hierbinnen werken in Nederland ongeveer 100.000 mensen. De sociaal werkbedrijven bieden werk aan mensen die meestal niet kunnen voldoen aan de ingewikkelde eisen die de huidige banenmarkt kent. Ongeveer twee op de vijf medewerkers werkt zelfstandig of als groep bij een reguliere werkgever, met name in functies in de lagere loonschalen. Meestal gaat dat op inleenbasis: de medewerkers blijven in dienst van het sociale werkbedrijf en de inlenende organisatie betaalt een inleenvergoeding.

U kunt deze detacheringsconstructies van het sociaal werkbedrijf ook gebruiken. De medewerkers komen op uw loonlijst, de andere werkgeversverantwoordelijkheden liggen vrijwel altijd bij het sociaal werkbedrijf. Hierover kunt u afspraken maken met het lokale WerkgeversServicepunt.