Checklist wervings- en selectieprocedure banendoelgroep

Is het werving- en selectieproces van uw bedrijf gericht op de banendoelgroep? Als u daar inzicht in wilt hebben, kunt u de volgende checklist gebruiken. Deze is gebaseerd op een groot aantal onderzoeken binnen bedrijven.

Blonde vrouw onder een vergrootglas
©Shutterstock.com

Laat deze checklist invullen door verschillende personen in uw organisatie, van managers en leidinggevenden tot HR-professionals. Zorg voor spreiding en bewaak tegelijkertijd dat degene die de lijst invult, hier ook zicht op heeft.
 

Kenmerken Top 10

Ja

Nee

Deels

Opmerkingen

U werft op plaatsen waar mensen met een arbeidsbeperking zoeken.

U werkt samen met lokale bemiddelingsorganisaties voor mensen met een beperking op de reguliere arbeidsmarkt.

Uw bedrijf heeft in zijn diversiteitsbeleid mensen met een beperking nadrukkelijk genoemd.

Uw bedrijf heeft aanvullende doelen gesteld bij het werven en selecteren van mensen met een arbeidsbeperking. Bijvoorbeeld: bij gelijke kwaliteiten gaat de voorkeur uit naar de kandidaat met een arbeidsbeperking.

In de prestatienormen van managers wordt voortgang in de werving en selectie van werknemers met een beperking meegewogen.

Uw bedrijf biedt stageplaatsen en andere werkervaringsmogelijkheden voor mensen met een beperking.

Het hoger management toont in de praktijk een sterke betrokkenheid op het werven en in dienst nemen van werknemers met een beperking.

Uw bedrijf controleert regelmatig of de juiste kanalen gebruikt worden bij de werving en selectie en past ze aan als mensen met een beperking niet goed bereikt worden.

In de werving wordt aangegeven dat er tijdens de sollicitatieprocedure rekening wordt gehouden met de beperking, waar nodig worden aanpassingen geregeld.

Bij de keuze voor selectie-instrumenten houdt uw bedrijf rekening met verschillen tussen mensen. Sommige mensen met beperkingen kunnen de vragen in deze instrumenten anders uitleggen of snappen de vragen niet. Door hiermee rekening te houden voorkomt u dat een persoon met een beperking bij voorbaat in het nadeel is.

Verschillen

Vervolgens vergelijkt u de ingevulde vragenlijsten. Daar waar u het grotendeels met elkaar eens bent, betekent dit dat het goed gaat, het beter kan of nog beter kan. Daar waar er verschil van mening is, is er in ieder geval een punt van aandacht. U kunt wellicht aan de hand van de opmerkingen vaststellen waar de verschillen van mening uit voortkomen. U kunt deze verschillen ook bespreken in een gezamenlijk overleg over het vormen van een meer inclusieve werving- en selectieprocedure.

Tip
Neem het realiseren van een inclusieve werving- en selectieprocedure op in uw targets voor het komende jaar en de komende jaren. Zo komt het standaard op de agenda.